legal

normes de la comunitat

1. Introducció

A la nostra web i plataforma (que trobaràs als següents dominis: www.awoopa.cat, www.awoopa.com, www.awoopa.org, www.awoopa.es, www.awoopa.eu, www.awoopa.net), endavant, denominades com “la nostra plataforma”, disposem d’una Comunitat molt activa, capaç de crear, organitzar i dur a terme múltiples events i de fer difusió mitjançant l’ús d’Internet, de la nostra plataforma i de les xarxes socials. Com hauràs vist a la resta de les nostres polítiques legals, a la nostra plataforma, existeixen els següents usuaris: 

Visitant: és la persona que visita la nostra plataforma, sense registrar-se ni dur a terme ninguna acció. Es tracta d’una persona que simplement visualitza els nostres continguts. 

Usuari Registrat: Pot tractar-se tant d’una persona física com jurídica. Si no s’indica res al selector que apareix a la plataforma en el moment del registre, entendrem que es tracta d’una persona física. 

Com Usuari Registrat, podràs apuntar-te com persona física a les nostres activitats i fins i tot organitzar-les, sempre que compleixis amb el que es disposa al nostre avìs legal i política de privacitat.  De la mateixa forma, si ets un usuari registrat com persona jurídica, podràs actuar a la nostra plataforma com Organitzador Professional de l’activitat, com Espai on desenvolupar-la, com Proveïdor col-laborador o com Patrocinador, podent formar part del què denominarem “Equip Promotor”, com s’ha descrit al nostre Avís Legal.

Independentement del tipus d’usuari que siguis o en què et converteixis, et compromets a respectar i a complir les normes bàsiques de comportament que estàs llegint, aplicables a tota la nostra Comunitat Virtual, pel què et recomenem llegir-les bé i aplicar-les de manera curosa.

La política d'ús i comportament dels nostres usuaris o “Normes de la Comunitat”, serà aplicada a la plataforma, i estarà formada per tots els integrants o usuaris d’aquesta, els qui interactúen entre ells i/o amb tercers a través de les facilitats ofertes en els nostres serveis, endavant, “a la plataforma”. 

2. Què és el que permet la nostra plataforma?

2.1. Visitant

Si ets un simple visitant de la plataforma, això és, no t’hi registres, podràs visualitzar els continguts i activitats d’acord amb la teva ubicació. Per això, et recomenem llegeixis el nostre apartat sobre Geolocalització de la nostra política de privacitat. Si bé no podràs apuntar-t’hi sense registrar-te. 

2.2. Usuari registrat

Com usuari registrat, la nostra plataforma et permet publicar i fer difusió de múltiples activitats, organitzades per tu o altres usuaris ja registrats, sempre respectant el què es disposa aquí, així com a la resta de polítiques legals. 

2.2.1. Actuacions que podràs dur a terme

En aquest sentit, com usuari registrat podràs arribar a realitzar les activitats descrites al punt 5 del nostre Avís Legal, sempre que compleixis amb els requisits establerts al punt 2.2.2, tals com visualitzar continguts, activitats, comunicar-te, apuntar-te a activitats o realitzar reserves d’inscripció, entre d’altres. 

2.2.2. Requisits per a les actuacions anteriors

Si et registres com persona física (endavant, com “Persona”), t’informem que no podràs organitzar activitats de caràcter lucratiu, ni representar ningú que no siguis tú mateix, en qualitat de persona física. Sí que podràs organitzar activitats sense ànim de lucre, i assistir o apuntar-te a activitats, amb total llibertat. 

Les condicions particulars de tots els events, seran fixades per l'organitzador, en el seu cas. Així, el teu registre a la plataforma Awoopa com persona física, és de franc, excepte en les activitats de pagament, on hauràs d’abonar als organitzadors el que ells determinin i detallin en les condicions, per poder inscriure’t a la activitat i gaudir de la mateixa. 

El teu registre com persona jurídica (Organitzador Professional, Espai, Proveïdor o Patrocinador; endavant, “Equip Promotor”), et permetrà organitzar activitats i gestionar-les mitjançant la nostra plataforma, pel què es refereix a les inscripcions i reserves per part dels nostres usuaris. Per això, podràs afegir la imatge de la teva marca, el teu nom comercial, a més de les teves dades personals i/o de contacte, que podran ser ocultes en funció de les teves preferències.

Com persona jurídica, no podràs assistir a activitats, en tant que no ets persona física, i per a poder publicar-ne a la nostra plataforma, serà necessari que segueixis el que es disposa a les nostres condicions de contractació.  

3. Advertència

Són els usuaris de la nostra plataforma els qui, mitjançant l’ús de la mateixa i de les seves eines,  fan públics els seus continguts, notícies, events i/o opinions. En aquest sentit, les opinions dels mateixos, en ningún cas ens representen ni les compartim, excepte que s’hagi indicat o s’indiqui expressament. 

Se t’adverteix expressament que el fet d’utilitzar la nostra plataforma, en ningún cas, comporta la cessió dels teus drets sobre lo creat, publicat o expressat mitjançant l’ús de la mateixa, pel què seguiràs essent el titolar dels mateixos i ostentaràs tots els teus drets morals i d’explotació, en el seu cas, excepte pel fet de publicar la informació que tú mateix publiques mitjançant la nostra plataforma. En virtut d’això mateix, ens autoritzes a que les teves informacions, notícies o activitats, siguin publicats a la nostra plataforma, d’acord amb el que tú mateix hagis expressat; no sent responsables de la veracitat de la informació que hi puges i/o publiques. En aquest sentit, també ets responsable d’utilitzar continguts i informació liure de drets, amb llicències adequades o autoritzacions dels seus titolars, o que siguin de pròpia creació. 

Ets tú, com Persona Física o com a membre de l’Equip Promotor, el responsable del què publiques pel què, si us plau, assegura’t de fer-ho complint amb totes les garanties i respectant els drets dels altres. 

4. Publicació de continguts a la plataforma o foro i compliment legal

4.1. Quins continguts publiquem i pots publicar

A la nostra plataforma, es publicaran per part nostra o per part dels usuaris registrats atenent al tipus de servei contractat, una bossa d’activitats futures i/o propostes, amb les seves fitxes i característiques principals; l’històric d’activitats passades realitzades o organitzades a través de la plataforma, amb fotografies de l’organitzador i comentaris dels assistents. 
També podràs compartir continguts, realitzar “tuits”, marcar favorits, mitjançant l’ús de les xarxes socials, de forma gratuïta i espontània sobre els nostres continguts i les activitats dutes a terme o organitzades pels nostres usuaris, sempre respectant la titolaritat i drets corresponents de l’autor. 

En particular, com Usuari-Persona física, podràs, a més del disposat al punt 5 del nostre Avís Legal: 

Apuntar-te o interessar-te per les activitats que es porten a terme o s’organitzen mitjançant la nostra plataforma.
Podràs incloure una cita al teu calendari per enrecordar-te d’aquesta activitat (més endavant).
Enviar missatges col-lectius a la resta d’assistents de la teva activitat, si ets organitzador de la mateixa, i a l’organitzador, si ets assistent. Per a això, disposaràs d’una pantalla de notificacions  dins de la plataforma, que anirà unida a un correu electrònic que t’arribarà per informar-te de que has rebut una notificació. 
Un cop passada la data o celebrada l’activitat, l’organitzador podrà enviar als inscrits una sol-licitud de vot i/o comentaris. 

En el cas que siguis un Usuari-Persona Jurídica podràs, a més d’allò previst en l’apartat 5 del nostre Avís Legal, tenir la opció de crear activitats o de participar en la seva promoció dins la plataforma, en nom de la teva organització i utilitzant la seva imatge i/o logotip, d’acord amb el descrit a les nostres polítiques legals i condicions particulars.

4.2. Sobre el contingut Públic i Privat dins la plataforma 

Per informació "pública" s’entendrà la informació que puguin veure i/o accedir tots els usuaris vinculats a la plataforma. En ningún cas la informació "pública" pot ésser considerada com a pública per a tercers i/o per a usuaris que se no es trobin vinculats a la nostra plataforma pel què res del publicat a la plataforma, pot utilitzar-se fora d’ella sense tindre les corresponents autoritzacions, llicències d'ús i/o permisos pertinents. 

4.3. Pautes d’actuació

Per la publicació de continguts a la nostra plataforma, hauràs de respectar en tot moment, el que es disposa a les nostres polítiques legals i condicions d'ús i contractació. 

A Awoopa no monitoritzem continguts pero sí que realitzarem filtratges visuals i analitzarem, mitjançant buscadors, paraules prohibides. No obstant això, es realitzarà de manera aleatòria i posterior a la publicació pel què, si us plau, si detectes algún cas o situació en que s’estigui afectant als drets o dignitat d’algú, abusant del sistema o utilitzant de manera inadequada la nostra plataforma, fes-nos-ho saber escrivint-nos a hola@awoopa.com. 

5. Restriccions d'ús de la plataforma 

És important que tinguis en compte que, si uses els nostres serveis, has d’evitar o impedir la realització de certes conductes que puguin afectar els nostres drets i/o els de tercers. Perquè et facis una idea, a continuació hem enunciat algunes d’elles, que es troben estrictament prohibides pel què en qualitat de visitant o usuari de la nostra plataforma, et compromets a no realitzar-les dins la mateixa i/o a través d’ella:

La revenda dels serveis d’Awoopa sense la corresponent autorització.
Usar la plataforma per a finalitats relacionades amb la pornografia infantil, abús de menors, maltractaments, afectant a menors, als seus familiars i/o tercers.
Transmetre qualsevol tipus de material (per e-mail, foros, llibres de visites, espai web o de qualsevol altra forma) que amenaci, animi a la realització d’un dany o la destrucció corporal d’una propietat o persona.
A transmetre qualsevol contingut que sigui considerat per adults o pornogràfic, com escenes de sexe explícit, nus integrals, etc. 
A transmetre qualsevol material que acosi un altre usuari i/o a tercers.
A publicar i/o difondre ofertes fraudulentes, per vendre o per a comprar productes, coses, o serveis, o per avanzar qualsevol tipo de scam financer, tal com "esquemes de piràmide", "esquemes de ponzi", "cartes en cadena", etc.
A transmetre la inserció de missatges o anuncis comercials, sense el compliment dels requisits legals i/o que sigui considerat spam i/o realitzar conductes de spamming (enviament de correu brossa o missatges no sol-licitats).
La suplantació d’identitat aliena, a l’igual que l’ús ilegal de dades de tarjetes de dèbit i/o crèdit. En aquest sentit, no podràs usar els serveis de la plataforma per a accedir, o procurar tenir accés, als comptes d’altres usuaris, penetrar, o procurar penetrar, en les mesures de seguretat d’Awoopa, del software o de la dotació física d’altres entitats, del sistema de comunicacions electrònic, o de telecomunicacions del sistema.
Usar llenguatge, contingut i/o gràfics irrespectuosos i que afectin als drets dels nostres clients i/o usuaris i/o tercers.
Usar material que vulneri i/o afecti els drets de propietat intel-lectual o industrial dels nostres clents i/o usuaris i/o tercers (marques, nom comercial, eslògan, fotografies, continguts, entre d’altres...). Al respecte, hauràs d’evitar publicar tot material que sigui de tercers i que estigui registrat com propietat intelectual i/o industrial, sense comptar amb la deguda autorització de seu titolar o t’hagis assegurat de que en utilitzar-lo comptes amb la llicència corresponent per fer-ho.
A recollir, o intentar recollir, informació personal sobre tercers sense el seu coneixement o consentiment i/o sense el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de dades.
Realitzar activitats que afectin a la capacitat de la gent o de sistemes, això inclou l’atac “de denegació de servei" (DOS) contra una altra computadora principal de la xarxa o usuari individual.
Realitzar activitats enganyoses amb el propòsit de que la persona que la rep actui sobre elles o a partir d’elles, causant-lis perjudici.
A distribuir de manera intencionada programes que puguin causar danys, fustigació o molèsties a les persones, dades, i/o als sistemes informàtics.
A realitzar un ús o abús excessiu dels recursos compartits a la xarxa per part d’un usuari, generant un impacte negatiu a la resta dels nostres usuaris. 
A realitzar qualsevol altra acció amb finalitats il-ícits i/o que siguin lesius o vulnerin els drets de tercers i/o d’Awoopa (entre ells, dret a l’honor, honra, integritat de la persona i/o bon nom) i/o constitueixi un delicte o infracció penal.
Usar la plataforma per a la propagació de discursos d’odi i/o prejudici contra minories, apologia al crim i/o violació dels drets humans.
Realitzar accions de cookie dropping (o sembrat massiu de cookies).
Realitzar web scraping, això és, extreure informació de manera automàtica de la nostra pàgina web sense el nostre consentiment.
Recollir dades personals i/o contingut mitjançant motors de cerca automàtics, sense l’autorització del representant legal d’Awoopa i/o de l’Usuari que correspongui.
Realitzar atacs que vulnerin la nostra plataforma, web o blog. 
Extreure continguts publicats pels nostres Usuaris sense els corresponents permisos ni adopció de mesures de seguretat i protecció.

6.-  Facultats d’administració, control i supervisió de la plataforma a càrrec d’Awoopa

Per a poder controlar el bon funcionament i harmonia de la nostra plataforma, ens hem reservat les facultats de control i seguiment de les accions realitzades pels nostres usuaris, d’acord amb l’indicat anteriorment en el punt 4 i amb el compliment dels compromisos descrits en el següent punt.

7.- Accions que pot realitzar Awoopa

Si vulneres o no compleixes amb les restriccions esmentades en l’apartat 4 i 5 d’aquestes Normes i Awoopa ho detecta, aquesta empresa actuarà en defensa dels seus drets propis i/o dels de tercers que resultin afectats amb les teves accions.

Un cop el(los) usuari(s) i/o tercer(s) ens informin a través del correu assenyalat abans, que algún client i/o usuari de la plataforma presumptament ha vulnerat algún dret d’un tercer, usuari i/o clent, o de la plataforma, la nostra empresa estarà facultada, un cop la seva anàlisi conforme s’acrediti que s’ha produit aquesta vulneració i sense necessitat d’iniciar un procediment previ i/o sense la teva autorització a: (i) eliminar el contingut i/o informació ilegal que hagis publicat; (ii) suspendre l’ús del teu perfil a la nostra plataforma; (iii) exigir-te la rectificació del contingut i/o informació publicat en el caso que existeixi una reclamació i/o ho exigeixi l’afectat; (iv) bloquejar de manera permanent l’accés al teu perfil; (v) donar-te de baixa de manera immediata, donant per acabada qualsevol tipus de vinculació que tinguem amb tu.

En aquest sentit, Awoopa posarà en coneixement de les autoritats competents les accions presumptament il-legals, realitzades des del perfil de l’usuari detectat, per a que siguin aquestes entitats les que investiguin i/o decideixin sobre les accions penals a incoar o dur a terme, en el seu cas.

Qualsevol material que hagi estat creat o reeditat per l'usuari i que hagi vulnerat les restriccions i condicions publicades en les presents normes de la plataforma, o en l’avís i polítiques legals d’aquesta empresa, no serà retornat a l’usuari per considerar que pugui transgredir la normativa legal. Aquest material serà lliurat i/o guardat com suport provatori per a que, en el seu cas, sigui aportat a la corresponent investigació judicial.

8.-  Com puc denunciar un mal comportament dels usuaris d’Awoopa?

En qualitat d’usuari de la nostra plataforma, podràs comunicar-nos de manera immediata  la detecció de conductes realitzades pels nostres usuaris i/o clents que vulneren els teus drets, els d’Awoopa i/o els de tercers.  

Podràs fer-nos arribar aquesta comunicació a través del nostre correu hola@awoopa.com o del nostre formulari de contacte, on et roguem ens informis: (i) del teu correu i/o dades de contacte (ii) del link on poguem verificar que la publicació del pressumpte infractor vulnera aquesta política d'ús i (iii) del màxim de detalls possible que consideris rellevants per a resoldre el cas.

Utilitzarem les teves dades de contacte de manera exclusiva para informar-te i/o sol-licitar els detalls que considerem rellevants. En aquest sentit, et garantim que la teva identitat serà mantinguda en absoluta confidencialitat davant el pressumpte transgresor i/o denunciat.

Awoopa es compromet a actuar de manera immediata, atenent a l’esmentat en l’apartat anterior, en llaures de garantir la harmonia, el bon nom i els drets dels nostres clients, usuaris i/o els de tercers.

9.- Responsabilitat pel contingut publicat pels nostres usuaris 

Awoopa no es fa responsable del contingut publicat pels seus usuaris. En aquest sentit, si has dut a terme qualsevol de les accions esmentades a les normes i/o restriccions de la plataforma, seràs l’únic responsable tan civilment com penal, així com pels pagaments i indemnitzacions que, en el seu cas, ocasionin els danys i/o perjudicis reclamats pels nostres usuaris i/o tercers. 

Mitjançant la present, et compromets a mantindre indemne Awoopa davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui estar obligada a soportar, com a conseqüència de l’incompliment per part teva de la present política d'ús i comportament, reservant-nos a més el dret a sol-licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.  

10.- Política d’entrada i assignació de contrasenyes

10.1. Com rebre la contrasenya 

Per a accedir a la nostra plataforma, només has de registrar-te a la nostra web des d’aquí, en atenció al perfil d’Usuari que més s’adapti a tu o al teu negoci. 

Si tens algún problema amb la contrasenya, no la recordes o el teu sistema et diu que és incorrecta o errònea, t’oferim la possibilitat de recuperar-la a través de la pròpia plataforma, a la pàgina del registre d’usuari o l’espai de l’usuari on entres amb el teu login. D’aquesta forma, l’antiga s’elimina automàticament i només hauràs d’utilitzar la nova. 

Si creus que pot tractar-se d’un problema tècnic, si us plau, actualitza el teu navegador. 

Et recordem que un cop et donis d’alta als nostres serveis, les contrasenyes poden trigar uns minuts en arribar. Et preguem que siguis pacient. Comprova també la safata de correu no desitjat (spam) del teu compte de correu electrònic per confirmar que no t’hagi arribat allí.  

10.2. Recomanacions

Com recomanació, escull una contrasenya que no coincideixi amb altres que utilitzis habitualment. A més, et recomanem que sigui una mica complexa, amb un mínim de 8 dígits i caracters alfanumèrics (números, lletres, símbols). I sobre tot, mai revelis la teva contrasenya a ningú, ni tan sols a persones amb qui tinguis confiança.

Per a garantir una major privacitat de la teva informació, et recomanem que canviis la teva contrasenya d’accés a la nostra plataforma, com a mínim, un cop l’any. Per això, hauràs de contactar amb nosaltres d’acord amb l’indicat en aquest apartat. 

A més, et recomanem que revisis periòdicament la teva configuració de privacitat al tu perfil, donat que aquesta t’indicarà quina informació està visible i quina no, així com poder determinar si vols canviar alguna cosa. 

11.- Xarxes socials

En Xarxes socials, tenim presència a Google+, Facebook, Twitter, Linkedin i Youtube, tot amb l’objectiu de donar a conèixer i dinamitzar la nostra plataforma. Com se t’indica a l’Avís Legal i Política de Privacitat, si et dones d’alta amb els teus perfils a les xarxes socials de la nostra plataforma, se t’aplicarà el que es disposa en aquest texte pel què fa al tractament de les teves dades. 

Ara bé, com a usuari d’aquestes plataformes i seguidor nostre en aquestes xarxes, et compromets a actuar i comportar-te de manera adequada i respectuosa, seguint els regles i les pautes de conducta establertes en aquestes Normes de la Comunitat. 

12.- Geolocalització

Com se’t detalla en l’Avís Legal i Política de Privacitat, aquesta plataforma utilitza la geolocalització inicialment per trobar les activitats que puguin ser d’interès atenent al lloc o ubicació on et trobes. Per exemple, si et trobes passejant per determinat barri de determinada ciutat, podràs veure si existeix alguna activitat organitzada per allí per a aquest mateix moment. 

Si no optes per la geolocalització, quan entris a la plataforma i et registres para veure les activitats, se’t detallaran les activitats corresponents a la ciutat que vas indicar al teu perfil.
A efectes d’una major seguretat i privacitat de la teva informació, si optes per la geolocalització, et recordem que, un cop hagis vist les activitats, t’hagis apuntat i hi hagis assistit, surtis de l’aplicació o plataforma o bé que desactivis la geolocalització. Això evitarà que tercers no autoritzats, puguin identificar els teus moviments. 

Consulta més al voltant de la geolocalització en el nostre avís legal.

12.- Integració amb l’Avís Legal

Aquestes Normes de la Comunitat d’Awoopa formen part de l’Avís Legal o polítiques legals de la nostra plataforma, pel què les disposicions allí contingudes s’apliquen directament i/o viceversa.

política de privacitat i cookies

I.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per a oferir-te serveis amb la major seguretat jurídica i que et permetin realitzar accions segures dins la nostra plataforma, hem implementat la present política de privacitat i de galetes o cookies, dissenyada i estructurada atenent a les exigències establertes per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (endavant, LOPD), i el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de societat de la informació i comerç electrònic en relació amb les cookies (endavant, LSSICE). 

Si no estàs d’acord amb aquesta política, et demanem que t’abstinguis d’utilizar la nostra plataforma. 

1.-  ¿Per què recollim les teves dades i quina és la finalitat del tractament?

Les dades personals que et requerim als nostres formularis publicats a la nostra plataforma, són necessaris per oferir-te un millor servei. És important que tinguis en compte, quina és la finalitat de la recollida:

Les teves dades d’ubicació: per a oferir-te una selecció d’activitats ordenades per proximitat a la teva ubicació actual o en el moment en què ho sol-licitis.
Les teves dades personals: per oferir-te una selecció d’activitats adaptades a la teva edat, idiomes, interessos i objectius. 
El teu currículum i dades personals incloses: per a posar-nos en contacte i incloure’t als processos de selecció que tinguem oberts.
La resta de dades que desitjis enviar-nos a través dels nostres formularis de recollida o correus de contacte: per al tràmit que ens requereixis o, en el seu cas, per a oferir-te els serveis que sol-licitis dins la nostra plataforma.
Les dades dels teus perfils a xarxes socials les utilitzarem per a completar el tu perfil. Per exemple, per a indicar o realitzar una petita biografia o resum sobre tu utilitzant la teva definició o “bio” de Twitter o Facebook i fent que apareixi al teu perfil dins la nostra plataforma. 
A més, analitzarem les teves dades personals amb finalitats estadístiques. Això significarà que les analitzarem, processarem i les dissociarem, o sia, anonimitzarem, per fer-les arribar a empreses de promotors o organitzadors professionals, events que puguin ser de possible interès per als nostres usuaris o informació al voltant dels events de més èxit. Amb tot, de forma dissociada, vol dir això que no s’identifica cap usuari.

2. ¿Per què necessitem el teu consentiment exprés?

Necessitem la teva autorització i/o consentiment exprés cada cop que recollim dades personals, perquè així ens ho exigeix la llei. Per això trobaràs una casella d’acceptació a tots els formularis de recollida de dades i, en particular, en proporcionar-nos la teva ubicació per geolocalització. 

Al respecte, en acceptar la recollida de les teves dades personals a la casella que correspongui, acceptes de manera lliure i voluntària les condicions establertes a la presente política de privacitat.

Como usuari, et compromets a remetre a Awoopa, dades personals que siguin actuals i veraces. En el cas que siguis major de 14 anys però menor de 18, necessitem una autorització expressa per part d’un representant, per tal que ens puguis enviar les teves dades personals.

3.- Formularis o canals de recollida de dades.

a).- A través de la nostra web o plataforma 
A la nostra plataforma recollim les dades personals que ens permiten identificar-te i construir el teu perfil en cas que actuis com usuari de la plataforma.  
També podràs identificar-te amb el teu ID de Facebook o Twitter o amb el teu correu electrònic. Respecte això, autoritzes de manera expressa a Awoopa a recollir les dades del teu perfil de Facebook o Twitter. 
També recollirem les teves dades, quan ens remetis el tu currículum al correu jobs@awoopa.com
b).-  A través del nostre correu de contacte
En qualitat d’Usuari, com a Particular (persona natural) o Equip Promotor (persona jurídica o Organitzador Professional, Espai, Proveïdor o Patrocinador) podràs enviar-nos consultes a través del nostre correu de contacte hola@awoopa.com
c).- En proporcionar-nos la teva ubicació.
La teva ubicació és una dada de caràcter personal si resulta associat amb qualsevol altra dada que permeti identificar-te. Por això requerim la teva autorització en el moment en què sol-licitem la teva ubicació (veure apartat IV:“Geolocalització”). 

4.- Sobre els teus drets d’Accés, Rectificació, Cancelació i Oposició de les teves dades personals.

En qualsevol moment, podràs fer ús dels teus drets d’Accés, Rectificació, Cancelació i Oposició, per a la qual cosa hauràs d’escriure’ns al nostre correu de contacte: lopd@awoopa.com o enviar-nos una sol-licitud al Carrer Congrés, número 99-101, 2-4, C.P. 08031, de Barcelona, tu directament o mitjançant representant amb la teva autorització expressa, adjuntant en ambdos casos, còpia del passaporte o DNI (com a titolar de les dades) indicant a l’assumpte de manera expressa, la petició que desitjes realitzar: accés, rectificació, cancelació i/o oposició.

5.- Les mesures de seguretat en la recollida de dades
Per tal de garantir la seguretat de la nostra plataforma, utilitzarem sistemes de seguretat que ens permeten mantenir la integritat i confidencialitat de les dades recollides, durant tot el procés de transmissió.

No obstant això, como usuari, tant Particular (persona natural) com Equip Promotor (Organitzador Professional, Espai, Proveïdor o Patrocinador) entens, acceptes i comprens que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, t’obligues a adoptar les mesures de seguretat necessàries que et permetin confiar en la veracitat de la web en la que estàs introduint les teves dades. Nosaltres procurem garantir en tot moment la privacitat i seguretat de l’usuari i la teva clau dins de la nostra plataforma, usant sempre la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries. 

Al respecte t’informem que seràs l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementis en relació amb la protecció de la teva contrassenya, amb la qual cosa, Awoopa no es fa responsable de les situacions on l’usuari no va implementar les mesures de seguretat corresponents; ni de les seves conseqüències, així com per causes o danys provocats per tercers aliens a aquesta empresa;  tant com per causes de força major. 

En qualitat de membre de l’Equip Promotor (Organitzador Professional, Espai, Proveïdor o Patrocinador), et compromets a adoptar les mesures que corresponguin en virtut de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LO 15/1999, de 13 de desembre), per a garantir la seguretat de la informació que recullis dels Usuaris (particulars) d’Awoopa. Tingues en compte que en funció del tipus d’informació que recaptis d’ells, pot considerar-se altament sensible i per tant, de nivell alt, per això has d’assegurar que compleixes amb el disposat per la llei en aquest sentit, declarant els fitxers corresponents davant l’Agència i disposant de totes les mesures de seguretat físiques, informàtiques i documentals, necessàries per a vetllar per la protecció d’aquesta informació. II.- POLÍTICA D’ACCÉS A XARXES SOCIALS

1.-  El nostre perfil a les Xarxes
Awoopa tindrà un perfil corporatiu a les xarxes socials de Facebook, Google+, Twitter i LinkedIn.  En unir-te al nostre perfil com seguidor, amb un Like o similar, ens comprometem a tractar les teves dades com "Responsable del tractament de les teves dades", comprometent-nos a oferir-te els nivells de seguretat i garantia dels teus drets establerts a la Llei orgànica de Protecció de Dades (LO 15/1999, de 13 de desembre).

Awoopa utilitzarà aquestes xarxes socials per a anunciar les notícies o informació rellevant relacionada amb el tipus de prestació o serveis que oferim, o bé de temes que creiem són d’interés per als nostres clients i/o usuaris. Per tant, és possible que rebis al teu mur o al teu perfil notícies amb aquest tipus de informació. 

2.- L’alta a la nostra plataforma amb l’ID o compte de la Xarxa Social
En cas de que accedeixis a la nostra plataforma identificant-te amb un compte o ID de les xarxes socials de Facebook o Twitter, ens autoritzes a sol-licitar a aquesta plataforma, el compartir les dades del teu comportament i/o de les teves preferències i/o la confirmació i/o assistència a les activitats o events que es publiquin a la nostra plataforma, i que aquestes dades siguin mostrades al teu perfil, dins d’aquesta xarxa social.

També és possible que, si et vincules a la nostra plataforma amb el teu perfil de alguna d’aquestes xarxes socials, s’incorpori informació del teu perfil d’aquestes xarxes a la nostra plataforma, com per exemple, la teva biografia, als efectes de que altres usuaris puguin veure qui ets, el què fas o allò que t’agrada.

Et recordem que aquestes xarxes socials estan creades i administrades per tercers, pel que has de tenir en compte que Awoopa no forma part de les mateixes, ni respon de la seva administració i/o gestió, incloent el tractament de les seves bases de dades, ni per la implantació de les mesures de seguretat. En conseqüència, com usuari et compromets, en aquest sentit, a llegir les condicions de servei i la política de privacitat de les esmentades plataformes, de tal manera que l’acceptació i/o autoritzacions que atorguis a aquests tercers, es troben sota la teva exclusiva responsabilitat. 

Com usuari acceptes i comprens que, si permets que el perfil que tens obert a la nostra plataforma interaccioni amb la plataforma de la xarxa social, podrem compartir les teves dades amb els teus contactes (i viceversa) permetent que el teu comportament dins de la nostra plataforma es comuniqui i sigui visual a la xarxa social.

En qualsevol moment, com usuari, podràs bloquejar aquesta interacció, controlant la configuració de privacitat oferta per les xarxes socials.III.- POLÍTICA DE COOKIES

T’informem que hem implementat cookies en les nostres plataformes, identificades amb els següents dominis: www.awoopa.cat, www.awoopa.com,  www.awoopa.org, www.awoopa.es,  www.awoopa.eu,  www.awoopa.net.  L’objectiu d’aquesta implementació és el de oferir-te una millor experiència de navegació.  Aqustes cookies no recullen dades personals, simplement recullen dades estadístiques, relacionades amb les teves preferències d’usabilitat a la nostra plataforma.

Què són les cookies?
Les cookies (galetes) són petits arxius que guarden informació en els dispositius mòbils i/o ordinadors dels usuaris i/o clients que utilitzen la nostra plataforma. Al recollir aquestes dades, ens encarreguem d’evaluar les teves preferències millorant la nostra oferta de serveis.

Quin tipus de Cookies trobaràs a la nostra plataforma?

Cookies Pròpies: són gestionadas per Awoopa i instal-ladas des dels seus Equips i/o domini al teu Equip terminal i ens permeten gestionar els nostres serveis d’entreteniment:

Cookies d’identificació de l’Usuari: Permeten reconèixer’t com usuari des del teu dispositiu mòbil i/o la teva direcció IP, un cop l’hagis autoritzat i hagis omplert l’espai on et sol-licitem les teves dades personals.

Cookies d’identificació i accés a plataformes de tercers: Permeten la interacció entre la plataforma i/o els serveis d’Awoopa amb les plataformes o xarxes socials de tercers, sempre que com usuari ho hagis autoritzat. 

Cookies de tercers: són gestionades per altres empreses i instal-lades des dels seus equips i/o dominis al teu equip terminal. Awoopa no té el control ni respon sobre l’administració i/o instal-lació d’aquestes cookies. L’usuari té la obligació de llegir i d’informar-se de la política de privacitat i de cookies de la corresponent botiga, en el seu cas, Apple Store, Google Play, Windows Phone 8, Blackberry Apps i/o Facebook, entre d’altres. 

Cookies de gestió de pagament: Aquestes cookies permeten als usuaris agilitzar els processos de compra, analitzant el comportament de compra dins de la plataforma.

Cookies d’identificació d’Idiomas: Permeten que l’usuari accedeixi fàcilment a la informació en l’idioma de la seva preferència.

Quin tipus de Cookies trobaràs a la nostra web?
Hem implementat a la nostra plataforma les següents cookies:

Cookies Pròpies: són gestionades per la nostra empresa i instal-lades des dels nostres ordinadors al teu equip terminal.

Cookies de tercers: són gestionades per altres empreses i instal-lades des dels seus equips i/o dominis al teu equip terminal.

Tipus de cookies que utilitzem:

Cookies de Tercers (Google Analytics segons informació suministrada per Google).

NOM
__utma
DURADA
2 anys des de l’enviament/actualització
FINALITAT
Distingir els usuaris i les sessions

NOM
__utmb
DURADA
30 minuts des de l’enviament/actualització
FINALITAT
Usada per a determinar noves sesions i visites

NOM
__utmc
DURADA
Finalitza amb la navegació. 
FINALITAT
Aquesta cookie opera de forma conjunta amb la cookie _utmb, per a determinar si l’usuari va ser-hi o no en una nova visita.

NOM
__utmz
DURADA
6 mesos des de l’enviament/actualització
FINALITAT
Emagatzema la font de tràfic o una campanya que explica com l’usuari arriba al lloc. La cookie es crea quan la biblioteca javascript executa i s’actualitza cada cop que les dades s’envien a Google Analytics.

Cookies de Tercers 

Youtube.
PREF

Google/Youtube.
NID

Google. 
OGPC

Google.
VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube.
YSC

Youtube.

NOM
__utma
DURADA
2 anys des de l’enviament/actualització
FINALITAT 
Youtube, Twitter. Distingir els usuaris i les sessions

NOM
_utmz
DURADA
6 mesos – actualitzable cada cop que les dades s’envien a Google Analytics
FINALITAT 
Youtube. Twitter. Identifica la font de tràfic per al lloc, això és, d’on ve el tràfic

NOM
__ga
DURADA
2 anys des de l’enviament/actualització
FINALITAT 
Youtube, Twitter, Testabit. Distingir els usuaris mitjançant l’assignació d’un número generat aleatòriament, com un identificador de client.
S’utilitza per calcular el número de visitant, sessió i dades de la campanya, per a informes d’anàlisis de llocs.  
GEUP
dkv

Youtube.
_utmv

Twitter. Seguiment de la variable del client que s’estableix al codi. 
_gat
Caduca als 10 minuts
Testabit.com. Limitar la recollida de dades als llocs d’alt tràfic. 
device_view
Persistent
Testabit. S’utilitza per determinar quina versió ha de ser servida d’acord amb el dispositiu de l’usuari (per exemple, d’escritori o mòbil)
guest_id
2 anys
Twitter. Per identificar usuaris registrats
Pid.

Twitter.
Remembeer-checked

Twitter.
Remember-checked-on

Twitter.
twll

Twitter. 

Com acceptes l'ús de Cookies a la nostra web?

D’acord amb l’establert a la LSSICE, és necessari que els nostres usuaris siguin informats de manera prèvia a la navegació per la pàgina web o a la descarga o posta en funcionament de la plataforma, sobre l'ús, tipus i finalitat de les cookies. És  per això que t’informem sobre les cookies utilitzades i posem a la teva disposició a la nostra web un avís que t’informarà de manera prèvia a la navegació i a nivell de la plataforma, podràs consultar directament, la informació descrita en aquesta política, de manera previa a la posta en funcionament de la plataforma. 

L’avís publicat a la nostra web, té dues opcions: el primer et remetrà a aquest texte informatiu i el segon serà usat per l’usuari per acceptar la instal-lació de les cookies en el seu equip terminal. Si com usuari omets l’acceptació de l'ús de cookies i segueixes navegant per la nostra web, entendrem que hi ha un consentment tàcit sobre l'ús de les cookies descrites a l’apartat anterior.

Quin procés has de tenir en compte per a desinstal-lar les cookies des del teu navegador?

Si desitges desinstal-lar les cookies des del teu navegador, t’indiquem alguns links que podràs consultar en funció del tipus de navegador que tinguis instal-lat en el teu ordinador o equip terminal.

A Google Chrome:    
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

A Safari:   
https://support.apple.com/kb/ph5042

A Firefox: 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies

A Internet Explorer:  
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/block-or-allow-cookies

A Òpera:            
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

T’advertim que després de realitzar el procés de desinstal-lació de cookies des del teu navegador, això et pot dificultar o impedir l’accés o la navegació a determinades parts de la nostra web.

I les cookies de les xarxes socials?

Awoopa no administra les xarxes i/o plataforma de tercers, amb la qual cosa no és responsable de les cookies que instal-len aquestes plataformes. Com usuari (persona natural o jurídica) d’Awoopa, estàs obligat a consultar les seves polítiques de privacitat i cookies per estar al corrent del tipus i finalitats i decidir si acceptar-les o rebutjar-les.

Cookies utilitzades per Facebook:
https://www.facebook.com/help/cookies

Cookies utilitzades por Google+:
www.google.es/intl/ca/policies/privacy/

Cookies utilitzades per Twitter:
https://twitter.com/privacy

Cookies utilitzades per LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie


IV.- GEOLOCALITZACIÓ

La geolocalització és un sistema pel qual, mitjançant l'ús de sistemes especialitzats com per exemple, els receptors de GPS, permeten ubicar un equip o dispositiu dins de qualsevol part del globus terraqui. 

Awoopa té com objectiu mostrar-te les activitats que puguin ser del teu interès a la zona més propera a on et trobis. Per això utilitza un sistema de geolocalització a través del teu equip informàtic, dispositiu mòbil o smartphone. 

T’informem que aquest sistema de geolocalització, per tal que puguis utilitzar el nostre servei en el sentit expressat al paràgraf anterior, no està activat de manera predeterminada, per lo qual, quan vulguis saber què es fa al teu voltant, hauràs d’entrar a la nostra plataforma i activar-lo expressament. Així, en cada activació, t’informarem de la finalitat d’aquesta recollida de dades i sol-licitarem el teu consentiment exprés, per poder activar aquesta funcionalitat. 

Si no desitges que la nostra plataforma trobi la teva ubicació un cop ja estàs registrat com usuari, podràs desactivar-lo a les opcions de configuració de privacitat del teu navegador i, aleshores, la informació que t’apareixerà, estarà relacionada o associada solament amb el domicili que hauràs indicat al moment del teu registre a la nostra plataforma. 

Nosaltres només utilitzarem la teva geolocalització per poder avisar-te d’allò que està succeïnt al teu voltant en el precís moment en que ho busques, però no podem evitar que tercers no autoritzats, accedeixin a la teva ubicació i efectuin un seguiment del què fas. Per tant, tingues cura amb això i desactiva la teva ubicació quan ja no la necessitis.


V.- TEXTES LEGALS COMPLEMENTARIS

La present política de privacitat i de cookies es complementa amb la resta de textes legals aplicables a la nostra pàgina web i plataforma, com l’Avís Legal, les Normes de la Comunitat i termes d’ús i les condicions particulars de contractació, en el seu cas, així com la resta de normatives que resultin d’aplicació.